Remove this ad

NOTA & MAKLUMAT PENGAJARAN

Forum

Topics

Posts

Points

Last Post

Tingkatan 1

Nota & Maklumat Geografi Tingkatan 1

14 56 0 geografi
ummama
Jan 17 13 11:42 AM

Tingkatan 2

Nota & Maklumat Geografi Tingkatan 2

4 17 0 Bab 8 Perubahan P...
Sep 11 09 3:16 PM

Tingkatan 3

Nota & Maklumat Geografi Tingkatan 3

18 32 0 geografi tingkatan 3
Jan 19 11 1:55 PM

Maklumat Geografi Umum

Maklumat Geografi Secara Umum. Koleksi video klip, gambar dan media yang berkaitan dengan pengajaran & pembelajaran Geografi

11 25 0 Kundasang Di Sabah
Aug 2 10 5:34 AM

Kerja Kursus & Kajian Luar Geografi

Maklumat Tentang Kerja Kursus PMR & Kajian Luar Geografi

2 4 0 Kajian Luar Geogr...
Jul 9 10 7:40 AM

Nota Gabungan Tingkatan 1-3

Nota dan Maklumat yang meliputi topik tingkatan 1 hingga 3

11 11 0 Fungsi Petempatan
Sep 16 10 6:38 AM

BANK SOALAN & LATIHAN ONLINE

Forum

Topics

Posts

Points

Last Post

Koleksi Soalan PMR

Soalan-soalan PMR Tahun Lepas dan Soalan-soalan Ramalan Serta Latihan Online

15 15 0 Kertas Ramalan So...
Sep 25 09 5:12 AM

Bank Soalan Tingkatan 3

Koleksi Soalan-soalan bagi Tingkatan 3

3 3 0 Latihan Online Ti...
Sep 21 09 3:58 PM

Bank Soalan Tingkatan 2

Koleksi Soalan-soalan bagi Tingkatan 2

4 4 0 Latihan Online Ti...
Sep 21 09 8:18 AM

Bank Soalan Tingkatan 1

Koleksi Soalan-soalan bagi Tingkatan 1

4 4 0 Latihan Online Ti...
Sep 22 09 8:45 AM

AKTIVITI KERJA KUMPULAN

Forum

Topics

Posts

Points

Last Post

Tingkatan 1

Aktiviti Kerja Kumpulan Dalam Pembelajaran Geografi Tingkatan 1

0 0 0

Tingkatan 2

Aktiviti Kerja Kumpulan Dalam Pembelajaran Geografi Tingkatan 2

2 3 0 Konsep Pembandaran
Sep 5 09 4:18 AM

Tingkatan 3

Aktiviti Kerja Kumpulan Dalam Pembelajaran Geografi Tingkatan 3

0 0 0

KOMUNIKASI & FORUM

Forum

Topics

Posts

Points

Last Post

Peti Pertanyaan & Chat Room

Chat....Sebarang Pertanyaan Tentang Pelajaran dan Cadangan boleh dikemukakan di sini

2 2 0 Need to say wassup
Mar 4 10 5:03 PM
Remove this ad
Remove this ad